Hei alle medlemmer,
TILBUDTILBUDTILBUD....KJØP ALLE TRE EFFEKTER OG FÅ KR.100.- I AVSLAG.
BESTILLING SKJER KUN VED MAIL TIL ALICE: fasan@fibernett.net
...Se mer
NBNBNB! Trykkfeil i annonsen. Ingen av modellene finnes i small. Alle disse effektene kan kjøpes på jubileumsfesten. Alt kjøp utenom festen gjøres ved henvnedelse på mail til fasan@fibernett.net.

Siste nytt om jubileums treffet: 


Det er en veibom der dere tar av fra riksvei 285, det er en nøkkelboks med kodelås ved bommen. Den har kode 0412. Ta ut nøkkel lås opp bommen å kjør igjenom og lås bommen etter deg.
Veibeskrivelse: 
Fra Sollihøgda(krysset ved skaret) er det nøyaktig 6 km fram til krysset der du skal ta av til venstre. Hvis du kommer sørfra er det også nøyaktig 6 km fra veikrysset i Sylling til du skal ta til høyre. Når du kjører oppover skogsbilveien skal du ta to ganger til venstre.Hytta ligger ved enden av veien.